Thay chân sạc iphone 6s

0 comment Tags: , , , , , , , ,

Thay chân sạc iphone 6s Giá thay chân sạc iphone 6s: 200.000Đ Vì sao cần phải thay sạc Iphone 6s ? Sạc không vào pin, sạc lên pin chậm  Chập…