sửa iphone 7 không dịch vụ

0 comment Tags: , , , , , , ,

sửa iphone 7 mất sóng, không dịch vụ  Tại sao iphone 7 mất sóng, không dịch vụ ? Iphone 7 ở nơi có tín hiệu sóng kém như thang máy…